Menu Zavřeno
Lékař: MUDr. Michala Červená Šulcová, DiS.

Dosažené vzdělání:
MUDr. Michala Červená Šulcová, DiS.

 • 2001   ukončeno studium VZŠ – obor  Diplomovaný fyzioterapeut
 • 2006   ukončeno studium  na 2. LF UK – obor  Všeobecné lékařství
 • 2008   interní kmen
 • 2015   atestace z oboru PNEUMOLOGIE  A FTIZEOLOGIE
 • 2016   specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru pneumologie a ftizeologie

 

Praxe:

 • od 2016 Plicní ambulance Louny s.r.o
 • 2013 – dosud Pohotovostní služba Louny
 • 2013 – dosud Pneumologická klinika FN Motol a 2. LF UK
 • 2008 – dosud Lůžka následné péče Louny
 • 2006 – 2008 Nemocnice Louny – interní oddělení

Získané licence:

 • Výkon soukromé lékařské praxe
 • Výkon funkce lektora v lékařské praxi
 • Výkon funkce odborného zástupce
 • Poskytování poradenských služeb v oboru pneumologie  a ftizeologie

Absolvované kurzy:

 • Pneumo Update Europe Wien
 • Pneumoonkologie
 • Funkční vyšetření  v pneumologii
 • Postgraduální  akademie – novinky v pneumologii
 • Léčba závislosti na tabáku
 • Lékařská první pomoc
 • Základy lékařské etiky, komunikace, managmentu a legislativy
 • Radiační ochrana
 • Pravidelná setkání  společnosti pneumoftizeologů
 • RTG hrudníku

Publikační činnost:

 • Diferenciální diagnostika pleurálních výpotků 2016
 • Zahraniční publikace v Digestive Endoscopy s IF 2,058 – Endoscopic treatment of tracheoesophageal fistula 2015
 • Fenotypy CHOPN  a jejich  léčba – Pneumologie  v Postgraduální medicíně 2015
 • Tracheoezofageální píštěl – Pneumologie v Postgraduální medicíně 2015

Přednášková činnost:

 • Lymfangioleiomatoza
 • Tracheoezofageální píštěl
 • Fenotypy CHOPN

Výzkumná činnost:

 • Pleurální výpotky
 • člen týmu studie CHOPN – FN Motol

Atestační práce:

 • Pneumologická cytologie a její přínos v diagnostice plicních chorob

Sestra: Lenka Neubauerová