Menu Zavřeno

BODYPLETYSMOGRAFIE

Pulzní oxymetrie
Rychlé stanovení saturace krve kyslíkem. Senzor pulzního oxymetru, který přiložíme na prst, vyzařuje světlo dvou vlnových délek, které proniká tkání. Obě vlnové délky jsou absorbovány odlišně hemoglobinem s kyslíkem a bez kyslíku. Přístroj vyhodnotí absorbci světla a vypočítá tak saturaci
Spirometrie
Metoda určená k základnímu vyšetření dechových funkcí. V indikovaných příkladech můžeme využít i bronchodilatační testy s využitím léku (bronchodilatans).
Feno
Měří oxid dusnatý ve vydechovaním vzduchu. Zjistí tak přítomnost eozinofilního (alergického) zánětu v dýchacích cestách u pacientů s dg. astma bronchiale, FENO používáme i v diferenciální diagnostice dušnosti.
Jednoduchá metoda, která bude připomínat DIGI-hru. Pacient se nejprve z náústku nadechne a pak plynule vydechne dle pokynů personálu. Po 1 minutě se dozvíte výsledek.
Bodypletysmografie
Vyšetření probíhá v kabince. Pacient provádí dechové manévry dle pokynů sestřičky. Vyšetříme celkovou plicní kapacitu, reziduální objem, odpory v dýchacích cestách. Pomůže nám v odlišení obstrukčních a restrikčních plicních chorob, stanovení hyperinflace.
Difuzní kapacita plic (TLCO)
Vyšetření probíhá opět v kabince. Pacient provádí dechové manévry dle pokynů sestřičky. Stanoví nám přestup plynů z alveolárního vzduchu do krve. Velmi důležité pro diagnostiku a monitoraci restrikčních chorob (plicní fibroza), ale i obstrukčních chorob.
Somnocheck – přístroj k vyšetření spánkové apnoe
Jedná se o screeningové vyšetření k monitoraci dýchání během spánku v domácím prostředí. Na jednu noc pacientovi zapůjčíme monitorovací jednotku připevněnou na zápěstí, k tomu nosní kanylu měřící průtok vzduchu nosem. Monitor vyhodnotí okysličení krve, probouzení během noci. Toto vyšetření je orientační, při podezření na těžkou spánkovou apnoe je pacient odeslán na vyšší – spolupracující pracoviště.